HN Football Past Championships

1990 Valley Heights 
1991 Delhi
1992 Hagersville
1993 Delhi
1994 McKinnon Park
1995 Cayuga
1996 Cayuga   MVP- Dennis McCleary (Cayuga)
1997 McKinnon Park   MVP- David Thorne (McKinnon)
1998 No Game         
1999 McKinnon Park MVP- Richard Sharpe (McKinnon)
2000 ???
2001 Hagersville MVP- Ray Foster (Hagersville)
2002 Delhi MVP- Ricky Pryce (Delhi)
2003 McKinnon Park MVP- Bill Kinrade (McKinnon)
2004 McKinnon Park MVP- Jim Martin (McKinnon)
2005 McKinnon Park MVP- Steve Fox (McKinnon)
2006 Simcoe co MVP's- Mike Whiton (Simcoe) & John Brady (Delhi)
2007 Delhi co MVP's- Nate Moyaert (Delhi) & Jason Krupicz (Delhi)
2008 Waterford MVP- Mike Couperus (Waterford)
2009 Delhi MVP- Tom Brady (Delhi)

2010 Waterford (MVP Cody McGuire)
2011 Delhi (MVP Eric Claus / Jake Dougherty)

NSSAA Football Past Championships

1969 Simcoe
1970 Simcoe
1971 Simcoe
1972 Pt. Dover
1973 Delhi
1974 Waterford
1975 Simcoe
1976 Simcoe
1977 Simcoe
1978 Simcoe
1979 Simcoe
1980 ???
1981 Delhi
1982 Delhi
1983 Delhi
1984 Valley Heights
1985 Delhi
1986 Delhi
1987 Valley Heights
1988 Delhi
1989 Valley Heights
1990 Valley Heights
1991 Delhi
1992 Valley Heights
1993 Delhi
1994 Simcoe
1995 Valley Heights
1996 Simcoe
1997 Valley Heights
1998 No Game
1999 Simcoe
2000 Simcoe
2001 Delhi
2002 Delhi
2003 Simcoe
2004 Simcoe
2005 Waterford
2006 Simcoe
2007 Delhi
2008 Waterford
2009 Delhi

2010 Waterford
2011 Delhi

MudJug Past Championships (DDSS vs SCS)

1970 Simcoe
1971 Simcoe
1972 Delhi
1973 Delhi/Simcoe (tie)
1974 Simcoe
1975 Simcoe
1976 Simcoe
1977 Simcoe  
1978 - 1993 ??? no records
  1994 Simcoe
1995 Simcoe
1996 Simcoe
1997 Delhi
1998 no game
1999 simcoe
2000 ???
2001 Simcoe
2002 Delhi
2003 Simcoe
2004 simcoe
2005 simcoe
2006 simcoe
2007 simcoe
2008 Delhi

2009 Delhi

2010 Delhi

2011 Delhi